2023 uitgelicht.

Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport van de gemeente Den Haag, leest voor aan kinderen in groep 1-3 op De Fontein in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

Januari.

Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport van de gemeente Den Haag, leest voor aan kinderen in groep 1-3 op De Fontein in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
De Haagse burgemeester met collega's van Lucas Onderwijs.

Februari.

Samen met Stichting Talentontwikkeling verzorgt het Haagse Roemer Visscher College twee keer in de week een ontbijt voor leerlingen van de basisscholen in de wijk, leerlingen van het Roemer Visscher College en voor bewoners uit de wijk. De Haagse burgemeester van Zanen kwam op bezoek om mee te ontbijten en prees het iniBaBef.
De Passend Onderwijs Pluim prijs voor John F. Kennedy Montessorischool in Den Haag.

Maart.

Passend Onderwijs Pluim uitgereikt aan John F. Kennedy Montessorischool in Den Haag. Op initiatief van de ouders van een leerling met het Syndroom van Down ontvingen het team de Pluim. Deze Pluim is uitgereikt als blijk van dank en waardering voor de wijze waarop de leerling volledig in de groep is opgenomen.
Stanislas beweeg-vmbo/mavo Rijswijk uitgeroepen tot SporBefste VMBO-school Nederland 2023.

April.

Stanislas beweeg-vmbo/mavo Rijswijk uitgeroepen tot Sportiefste VMBO-school Nederland 2023. De verkiezing richtte zich dit jaar specifiek op vmbo-scholen, omdat deze leerlingen vaak achterblijven in sport- en beweeggedrag ten opzichte van andere jongeren in het voortgezet onderwijs. Een ontwikkeling die Stanislas beweeg-vmbo uitstekend tegen weet te gaan.
Publicatie ‘10 jaar ontwikkeling kindcentra’.

Mei.

Publicatie ‘10 jaar ontwikkeling kindcentra’. Ruim 10 jaar geleden is Lucas Onderwijs, samen met haar partners, gestart met het vormen van kindcentra. Om gezamenlijk te zorgen voor een omgeving waarin kinderen de beste kansen krijgen zich te ontwikkelen. De geleerde lessen van de afgelopen periode zijn vastgelegd in de publicatie.
Een vlag van Excellente Scholen.

Juni.

De jury van Excellente Scholen heeft besloten dat SBO Avontuur in Den Haag het predicaat Excellente school 2023-2026 voor speciaal onderwijs toekomt. De jury is onder de indruk van de bijzondere en intensieve aanpak die op de school door het voltallige personeel wordt gehanteerd.
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Kindcentrum Snijders.

Juli.

Samenwerkingsovereenkomst met Kindcentrum Snijders een feit. Vier jaar lang is er hard gewerkt aan de integratie van kinderopvang en onderwijs. De ondertekening is een belangrijke mijlpaal voor Lucas Onderwijs en Kinderopvang Morgen.

Augustus.

Collega's rusten uit, genieten van hun vakantie en maken plannen voor het nieuwe schooljaar.
Verschillende beelden van de AI-conferentie in een collage.

September.

Ruim 100 aanwezigen bij de AI-conferentie van Lucas Onderwijs georganiseerd door de Lucas Academie. Naast keynotes van Jim Stolze en Inge Molenaar waren er praktische workshops over AI en onderwijs. Bijvoorbeeld in samenwerking met het Nolai.
Verschillende beelden van het eerste techniekfestival van de gemeente Leidschendam-Voorburg in een collage.

Oktober.

Het 1e techniekfestival van de Gemeente Leidschendam-Voorburg vindt plaats op het Corbulo College. Het doel was om kinderen te inspireren en aan het denken te zetten over de mogelijkheden in de techniek. Met ruim 1600 basisschool- en brugklasleerlingen en 20 technische bedrijven is dat fantastisch gelukt.
Een taart met de tekst "welkom".

November.

Lucas Onderwijs tekent voor toetreding tot het partnerschap Talentum. De landelijke ambitie is om in 2030 alle studenten te laten opleiden via Partnerschappen van Samen Opleiden. Het partnerschap Talentum werkt met leertuinen, waarbij meerdere studenten op één school stage lopen en er driehoeksgesprekken plaatsvinden op de school: gesprek met student, schoolopleider en instituut.
De uitreiking van de Lucas Onderwijsprijs.

December.

De Lucas Onderwijsprijs voor het VO is uitgereikt aan het Zuid West College vanwege de bijzondere manier waarop het team een nieuw onderdeel aan de school toegevoegd heeft: de ISK-afdeling. De Lucas Onderwijsprijs voor het PO is uitgereikt aan RKBS De Paradijsvogel vanwege de wijze waarop zij bijdragen aan en de kinderen leren over een schonere, meer duurzame wereld.

Januari.

Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport van de gemeente Den Haag, leest voor aan kinderen in groep 1-3 op De Fontein in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport van de gemeente Den Haag, leest voor aan kinderen in groep 1-3 op De Fontein in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

Februari.

De Haagse burgemeester met collega's van Lucas Onderwijs.
Samen met Stichting Talentontwikkeling verzorgt het Haagse Roemer Visscher College twee keer in de week een ontbijt voor leerlingen van de basisscholen in de wijk, leerlingen van het Roemer Visscher College en voor bewoners uit de wijk. De Haagse burgemeester van Zanen kwam op bezoek om mee te ontbijten en prees het initiatief.

April.

Stanislas beweeg-vmbo/mavo Rijswijk uitgeroepen tot SporBefste VMBO-school Nederland 2023.
Stanislas beweeg-vmbo/mavo Rijswijk uitgeroepen tot Sportiefste VMBO-school Nederland 2023. De verkiezing richSe zich dit jaar specifiek op vmbo-scholen, omdat deze leerlingen vaak achterblijven in sport- en beweeggedrag ten opzichte van andere jongeren in het voortgezet onderwijs. Een ontwikkeling die Stanislas beweeg-vmbo uitstekend tegen weet te gaan.

Mei.

Publicatie ‘10 jaar ontwikkeling kindcentra’.
Publicatie ‘10 jaar ontwikkeling kindcentra’. Ruim 10 jaar geleden is Lucas Onderwijs, samen met haar partners, gestart met het vormen van kindcentra. Om gezamenlijk te zorgen voor een omgeving waarin kinderen de beste kansen krijgen zich te ontwikkelen. De geleerde lessen van de afgelopen periode zijn vastgelegd in de publicatie.

Juni.

Een vlag van Excellente Scholen.
De jury van Excellente Scholen heeft besloten dat SBO Avontuur in Den Haag het predicaat Excellente school 2023-2026 voor speciaal onderwijs toekomt. De jury is onder de indruk van de bijzondere en intensieve aanpak die op de school door het voltallige personeel wordt gehanteerd.

Juli.

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Kindcentrum Snijders.
Samenwerkingsovereenkomst met Kindcentrum Snijders een feit. Vier jaar lang is er hardgewerkt aan de integratie van kinderopvang en onderwijs. De ondertekening is eenbelangrijke mijlpaal voor Lucas Onderwijs en Kinderopvang Morgen.

Augustus.

3 leerlingen aan een tafel.
Collega's rusten uit, genieten van hun vakantie en maken plannen voor het nieuwe schooljaar.

September.

Verschillende beelden van de AI-conferentie in een collage.
Ruim 100 aanwezigen bij de AI-conferentie van Lucas Onderwijs georganiseerd door de Lucas Academie. Naast keynotes van Jim Stolze en Inge Molenaar waren er praktische workshops over AI en onderwijs. Bijvoorbeeld in samenwerking met het Nolai.

Oktober.

Verschillende beelden van het eerste techniekfestival van de gemeente Leidschendam-Voorburg in een collage.
Het 1e techniekfestival van de Gemeente Leidschendam-Voorburg vindt plaats op het Corbulo College. Het doel was om kinderen te inspireren en aan het denken te zetten over de mogelijkheden in de techniek. Met ruim1600 basisschool- en brugklasleerlingen en 20 technische bedrijven is dat fantastisch gelukt.

November.

Een taart met de tekst "welkom".
Lucas Onderwijs tekent voor toetreding tot het partnerschap Talentum. De landelijke ambitie is om in 2030 alle studenten te laten opleiden via Partnerschappen van Samen Opleiden. Het partnerschap Talentum werkt met leertuinen, waarbij meerdere studenten op één school stage lopen en er driehoeksgesprekken plaatsvinden op de school: gesprek met student, schoolopleider en instituut.

December.

De uitreiking van de Lucas Onderwijsprijs.
De Lucas Onderwijsprijs voor het VO is uitgereikt aan het Zuid West College vanwege de bijzondere manier waarop het team een nieuw onderdeel aan de school toegevoegd heeft: de ISK-afdeling. De Lucas Onderwijsprijs voor het PO is uitgereikt aan RKBS De Paradijsvogel vanwege de wijze waarop zij bijdragen aan en de kinderen leren over een schonere, meer duurzame wereld.

Januari.

Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport van de gemeente Den Haag, leest voor aan kinderen in groep 1-3 op De Fontein in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Hilbert Bredemeijer, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport van de gemeente Den Haag, leest voor aan kinderen in groep 1-3 op De Fontein in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

Februari.

De Haagse burgemeester met collega's van Lucas Onderwijs.
Samen met Stichting Talentontwikkeling verzorgt het Haagse Roemer Visscher College twee keer in de week een ontbijt voor leerlingen van de basisscholen in de wijk, leerlingen van het Roemer Visscher College en voor bewoners uit de wijk. De Haagse burgemeester van Zanen kwam op bezoek om mee te ontbijten en prees het initiatief.

Maart.

De Passend Onderwijs Pluim prijs voor John F. Kennedy Montessorischool in Den Haag.
Passend Onderwijs Pluim uitgereikt aan John F. Kennedy Montessorischool in Den Haag. Op initiatief van de ouders van een leerling met het Syndroom van Down ontvingen het team de Pluim. Deze Pluim is uitgereikt als blijk van dank en waardering voor de wijze waarop de leerling volledig in de groep is opgenomen.

April.

Stanislas beweeg-vmbo/mavo Rijswijk uitgeroepen tot SporBefste VMBO-school Nederland 2023.
Stanislas beweeg-vmbo/mavo Rijswijk uitgeroepen tot Sportiefste VMBO-school Nederland 2023. De verkiezing richtte zich dit jaar specifiek op vmbo-scholen, omdat deze leerlingen vaak achterblijven in sport- en beweeggedrag ten opzichte van andere jongeren in het voortgezet onderwijs. Een ontwikkeling die Stanislas beweeg-vmbo uitstekend tegen weet te gaan.

Mei.

Publicatie ‘10 jaar ontwikkeling kindcentra’.
Publicatie ‘10 jaar ontwikkeling kindcentra’. Ruim 10 jaar geleden is Lucas Onderwijs, samen met haar partners, gestart met het vormen van kindcentra. Om gezamenlijk te zorgen voor een omgeving waarin kinderen de beste kansen krijgen zich te ontwikkelen. De geleerde lessen van de afgelopen periode zijn vastgelegd in de publicatie.

Juni.

Een vlag van Excellente Scholen.
De jury van Excellente Scholen heeft besloten dat SBO Avontuur in Den Haag het predicaat Excellente school 2023-2026 voor speciaal onderwijs toekomt. De jury is onder de indruk van de bijzondere en intensieve aanpak die op de school door het voltallige personeel wordt gehanteerd.

Juli.

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Kindcentrum Snijders.
Samenwerkingsovereenkomst met Kindcentrum Snijders een feit. Vier jaar lang is er hardgewerkt aan de integratie van kinderopvang en onderwijs. De ondertekening is eenbelangrijke mijlpaal voor Lucas Onderwijs en Kinderopvang Morgen.

Augustus.

3 leerlingen aan een tafel.
Collega's rusten uit, genieten van hun vakantie en maken plannen voor het nieuwe schooljaar.

September.

Verschillende beelden van de AI-conferentie in een collage.
Ruim 100 aanwezigen bij de AI-conferentie van Lucas Onderwijs georganiseerd door de Lucas Academie. Naast keynotes van Jim Stolze en Inge Molenaar waren er praktische workshops over AI en onderwijs. Bijvoorbeeld in samenwerking met het Nolai.

Oktober.

Verschillende beelden van het eerste techniekfestival van de gemeente Leidschendam-Voorburg in een collage.
Het 1e techniekfestival van de Gemeente Leidschendam-Voorburg vindt plaats op het Corbulo College. Het doel was om kinderen te inspireren en aan het denken te zetten over de mogelijkheden in de techniek. Met ruim1600 basisschool- en brugklasleerlingen en 20 technische bedrijven is dat fantastisch gelukt.

November.

Een taart met de tekst "welkom".
Lucas Onderwijs tekent voor toetreding tot het partnerschap Talentum. De landelijke ambitie is om in 2030 alle studenten te laten opleiden via Partnerschappen van Samen Opleiden. Het partnerschap Talentum werkt met leertuinen, waarbij meerdere studenten op één school stage lopen en er driehoeksgesprekken plaatsvinden op de school: gesprek met student, schoolopleider en instituut.

December.

Verschillende beelden van het eerste techniekfestival van de gemeente Leidschendam-Voorburg in een collage.
De Lucas Onderwijsprijs voor het VO is uitgereikt aan het Zuid West College vanwege de bijzondere manier waarop het team een nieuw onderdeel aan de school toegevoegd heeft: de ISK-afdeling. De Lucas Onderwijsprijs voor het PO is uitgereikt aan RKBS De Paradijsvogel vanwege de wijze waarop zij bijdragen aan en de kinderen leren over een schonere, meer duurzame wereld.