Het schoolplein van het Stanislas.

Nieuwe ontwikkelingen.

Huisvesting nieuwbouw.

In 2023 zijn twee nieuwe projecten opgeleverd
Gebouw Aquamarijn.

KC Aquamarijn en YES College

Den Haag
De nieuwbouw van KC Aquamarijn en het YES college is in april opgeleverd en na de meivakantie in gebruik genomen. Deze nieuwbouw is het eerste onderwijsgebouw van Lucas Onderwijs dat ENG (Energie Neutraal Gebouw) is. Naast de hoge duurzaamheid is het gebouw ook bijzonder omdat onder één dak de vo school YES College en de po en sbo school Aquamarijn onderwijs krijgen. Samen met de kinderopvang vormt de Aquamarijn een kindcentrum.
Klaslokaal op school de Diamant.

Diamant

Den Haag
Eind juni is de nieuwbouw voor KC Diamant opgeleverd. In deze nieuwbouw gaat Basisschool de Vuurvlinder (oude naam) samen met de kinderopvang van 2Samen en de peuterleerplek vanJongLeren een kindcentrum vormen. De school kenmerkt zich door het onderwijs dat groepsdoorbrekend wordt gegeven in domeinen zonder klassieke lokalen. Tijdelijke uitbreidingen met prefab units zijn geplaatst bij het Edith Stein College in Den Haag en ISW Hoogeland in Naaldwijk.

Huisvesting nieuwbouw.

In 2023 zijn twee nieuwe projecten opgeleverd
Gebouw Aquamarijn.

KC Aquamarijn en YES College

Den Haag
De nieuwbouw van KC Aquamarijn en het YES college is in april opgeleverd en na de meivakantie in gebruik genomen. Deze nieuwbouw is het eerste onderwijsgebouw van Lucas Onderwijs dat ENG (Energie Neutraal Gebouw) is. Naast de hoge duurzaamheid is het gebouw ook bijzonder omdat onder één dak de vo school YES College en de po en sbo school Aquamarijn onderwijs krijgen. Samen met de kinderopvang vormt de Aquamarijn een kindcentrum.
Klaslokaal op school de Diamant.

Diamant

Den Haag
Eind juni is de nieuwbouw voor KC Diamant opgeleverd. In deze nieuwbouw gaat Basisschool de Vuurvlinder (oude naam) samen met de kinderopvang van 2Samen en de peuterleerplek vanJongLeren een kindcentrum vormen. De school kenmerkt zich door het onderwijs dat groepsdoorbrekend wordt gegeven in domeinen zonder klassieke lokalen. Tijdelijke uitbreidingen met prefab units zijn geplaatst bij het Edith Stein College in Den Haag en ISW Hoogeland in Naaldwijk.

Internationalisering.

Het aantal internationale projecten binnen Lucas Onderwijs is in 2023 gegroeid.
Het aantal internationale projecten binnen Lucas Onderwijs is in 2023 met twee projecten gegroeid naar twaalf projecten. In het kader van internationalisering hebben ook inspiratiereizen plaatsgevonden. Zo zijn reizen georganiseerd naar Londen (Engeland), Cascais (Portugal) en Tallin (Estland) in het kader van digitale geletterdheid. Op het gebied van optimaal organiseren hebben we een job shadowing studiereis gemaakt met het thema naar inclusiever onderwijs. Met job shadowing draaien onze leerkrachten mee in schoolpraktijk van het bezochte land.
Leerlingen in het technieklokaal.

Nieuwkomers.

Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar afkomstig uit het buitenland die minder dan een jaar in Nederland wonen, gaan in het primair onderwijs naar opvangklassen voor nieuwkomers.
In deze groepen is speciale aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal (NT2). Na maximaal twee jaar stromen deze leerlingen door naar het reguliere onderwijs. De po-scholen ontvangen aanvullende bekostiging van twee jaar voor asielzoekers en een jaar voor overige vreemdelingen. Veertien basisscholen van Lucas Onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg verzorgen nieuwkomersonderwijs. Door het inrichten van een bovenbestuurlijk centraal aanmeldpunt (CAPN) is de samenwerking tussen de po-besturen in 2023 geïntensiveerd en geprofessionaliseerd waardoor de instroom en plaatsing van leerlingen beheersbaar is. Om het nieuwkomersonderwijs toekomstbestendig in te richten is eind 2023 een plan van aanpak voor de herijking van het stedelijke nieuwkomersbeleid gepresenteerd. De komende jaren draagt dit bij aan stadsbrede dekking van het aanbod en versterking van de expertise en ondersteuning.

Lucas Onderwijsprijs.

De jaarlijkse Lucas Onderwijsprijzen 2023 zijn uitgereikt aan het Zuid-West College en De Paradijsvogel.
De Lucas Onderwijsprijs voor het vo is uitgereikt aan het Zuid West College. Zij kregen de prijs vanwege de bijzondere manier waarop het team een nieuw onderdeel aan de school toegevoegd heeft: de ISK-afdeling. Het team heeft daarbij een enorme welkome ontwikkel- en veerkracht laten zien. Lucas Onderwijs is in Den Haag één van de partners die onderwijs aan Nieuwkomers verzorgt.

De Lucas Onderwijsprijs voor het po is uitgereikt aan RKBS De Paradijsvogel. ‘Be part of the solution, not part of the pollution’: Wees onderdeel van de oplossing, niet van de vervuiling. Een citaat dat veel gebruikt wordt als aanmoediging om bij te dragen aan een schonere, meer duurzame wereld. Er zijn scholen binnen Lucas die deze stimulans niet of nauwelijks nodig hebben, omdat ze duurzaam leven en werken al jaren in hun DNA hebben zitten zoals de RKBS De Paradijsvogel in Ypenburg.
Groepsfoto na de uitreiking van de Lucas Onderwijsprijs.
De uitreiking van de Lucas Onderwijsprijs.