Leerkracht op het SBO Avontuur.

Lucas Academie.

Onze uitgangspunten.

De LucasAcademie werkt vanuit de visie van Lucas Onderwijs: ieder kind heeft recht op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.
Samen met onze leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders vormen we een lerende organisatie. Met elkaar maken we zo het onderwijs elke dag mooier voor onze leerlingen. De LucasAcademie heeft hierbij de volgende uitgangspunten:
Icoon lamp.
Ruimte voor eigen wijsheid
Icoon lamp.
Icoon afstudeerhoed.
Samen kennis delen
Icoon afstudeerhoed.
Icoon ontwikkeling.
Altijd in ontwikkeling
Icoon ontwikkeling.
Icoon kwaliteit.
Ook voor kwaliteit
Icoon kwaliteit.
Lees meer over de leernetwerken, de themalijnen en de activiteiten van de LucasAcademie.

LucasAcademie in cijfers.

2.977
aanmeldingen in 2023
1.642
PO
959
VO
162
S(b)o
143
Staf/Alg. directie
71
Extern
2.169
aanmeldingen in 2023
1.082
PO
799
VO
134
S(b)o
83
Staf/Alg.
directie
71
Extern
1290
unieke deelnemers in 2023
625
PO
545
VO
58
Staf/Alg. directie
62
Extern
1.252
unieke deelnemers in 2023
610
PO
524
VO
58
Staf/Alg.
directie
62
Extern
80
activiteiten
Waaronder:
  • Conferenties
  • Webinars
  • Podcasts
  • Kijk je Rijk
  • Bootcamps
  • Bijeenkomsten
78
leiderschapsprogramma's
Waaronder:
  • Koersdagen
  • Directiedagen
  • Leergangen
  • Stafmodules
24*
leernetwerken po/vo
* elk netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar
4,5*
waardering activiteiten
* gemiddeld op basis van een 5 puntsschaal