Leerkracht en leerling tijdens een uitleg.

In cijfers

.

Lucas in cijfers.

87 scholen
Icoon afstudeerhoed.
47
basisscholen
7
speciaal (basis)onderwijs & expertisecentra
33
locaties voor voortgezet onderwijs
Icoon leerling.
38.320 leerlingen
17.878
Primair Onderwijs
21.442
Voortgezet Onderwijs
4.792 medewerkers
2.125
Primair Onderwijs
2.537
Voortgezet Onderwijs
130
Bureau
Icoon leraar.

Slagingspercentages.

peildatum 1-10-2023
Opleiding
Lucas Onderwijs
Landelijk
vmbo basis
vmbo kader
vmbo gt
havo
vwo
96,4 %
92,0 %
90,4 %
86,9 %
88,9 %
96,1 %
94,1 %
91,3 %
84,2 %
88,6 %
peildatum 1-10-2023

Aantal medewerkers.

Verdeling OP, directie en bestuur, OOP

Opleiding
Man
Vrouw
Totaal
PO
VO
Bureau
Totaal
371
1.072
43
1.486
1.754
1.465
87
3.306
2.125
2.537
130
4.792